Arş. Gör. Dr. SUNA ÖZDEN ÇELİK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. SUNA ÖZDEN ÇELİK

T: (0282) 250 2362

M sunacelik@nku.edu.tr

W sunacelik.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Çevre Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ A.B.D.
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2011-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Su ve atıksu arıtma
Nanoteknoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Hanedar A., Güneş E. ., Kaykıoğlu G., Çelik S. Ö., Cabi E., Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in the soil, atmospheric deposition and biomonitor samples in the Meric-Ergene River Basin, Turkey, Environment, Development and Sustainability, 2019.
Özgün Makale SCI
2. Hanedar A., Güneş E., Kaykıoğlu G., Çelik S. Ö., Cabi E., Presence and distributions of POPS in soil, atmosphericdeposition, and bioindicator samples in anindustrial-agricultural area in Turkey, , Environmental Monitoring and Assessment, vol. 191, pp. 1-15, 2019.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. CELIK S. O. ., Atıktan Türetilmiş Yakıt: Yasal Çerçeve, Avrupa’daki ve Türkiye’deki Durum, / European Journal of Engineering and Applied Sciences, vol. 1, pp. 63-71, 2018.
Derleme Makale Endekste taranmıyor
4. GÜNEŞ E., ÇİFÇİ D. İ., ÇELİK S. Ö., Comparison of Fenton process and adsorption method for treatment of industrial container and drum cleaning industry wastewater, ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY,, vol. 39, pp. 824-830, 2018.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
5. YILDIZ TÖRE G., Ata R., ÇELİK S. Ö., Kırhan Sesler Ş., Colour Removal from Biologically Treated Textile Dyeing Wastewater with Natural and Novel Pre-Hydrolysed Coagulants, Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, 2017.
Özgün Makale
6. ÖZÇOBAN M. Ş., GÜNEŞ DURAK S., ORMANCI ACAR T., TÜRKOĞLU DEMİRKOL G., ÇELİK S. Ö., TÜFEKCİ N., Evaluation of clay soils’ permeability: A comparative study between the natural,compacted, and consolidated clay soils, Journal of Advances in Technology and Engineering Studies, vol. 3, pp. 184-191, 2017.
Özgün Makale
7. ÇELİK S. Ö., GÜNEŞ DURAK S., ORMANCI ACAR T., TÜRKOĞLU DEMİRKOL G., MUTLU Ö., TÜFEKCİ N., Influence of Pyrogallol on the Catalytic Effects of Fe3 DuringFe2 Oxidation with Atmospheric Oxygen, Journal of Advances in Technology and Engineering Studies, vol. 3, pp. 170-175, 2017.
Özgün Makale
8. Türkan O. A., AYA S. A., ÇELİK S. Ö., TÜRKOĞLU DEMİRKOL G., TÜFEKCİ N., DETERMINATION OF THE EFFECTS OF FULVIC ACIDAND IRON OXIDE ON Fe(II) AND Mn(II) REMOVAL IN ASUBMERGED MEMBRANE USING LEAST SQUARESREGRESSION, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 26, pp. 490-498, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. Turkan O. A., Serhan Aydin A., Suna Özden Ç., Guler T. D., Nese T., Determination Of the Effects of Fulvic Acid and Iron Oxide on Fe(II) and Mn(II) Removal in a Submerged Membrane Using Least Squres Regression, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 26, pp. 490-498, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. ACUN S., ÇELİK S. Ö., ÇAKMAKCI M., KARADAĞ D., ARMAĞAN B., ÖZKAYA B., Post-treatment of anaerobically-treated compost leachate by membrane systems: emphasis on molecular weight distribution, DESALINATION AND WATER TREATMENT, vol. 93, pp. 40-47, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
11. KAYKIOĞLU G., GÜNEŞ E., GÜNEŞ Y., ÇELİK S. Ö., Color And Cod Removal From Treated Textile Industry Effluents With Various Adsorbents, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, vol. 35, pp. 729-736, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
12. ELCİK H., ÇELİK S. Ö., ÇAKMAKCI M., ŞAHİNKAYA E., ÖZKAYA B., Simultaneous Oxidation/Co-precipitation of As(III) and Fe(II) with Hypochlorite and Ozone, Oxidation Communications, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. ÇELİK S. Ö., Arsenic Removal from Drinking Water by Direct Contact Membrane Distillation, Membrane Water Treatment, 2015.
Bilirkişi Raporu vb. SCI-Expanded
14. ELCİK H., ÇELİK S. Ö., ÇAKMAKCI M., ÖZKAYA B., Performance of nanofiltration and reverse osmosis membranes for arsenic removal from drinking water, Desalination and Water Treatment, pp. 1-8, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
15. YILDIZ A., MERVE Ö., KARAKAYA N., EVRENDİLEK F., AKYILDIZ A., AĞIRGAN A. Ö., TINMAZ KÖSE E., ŞİŞMAN C. B., KAYKIOĞLU G., ÇELİK S. Ö., Novel Uses of Red Mud in Wastewater Treatment, Dyeing and Concrete Production, Environmental Engineering and Management Journal, vol. 14, pp. 1171-1181, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. ÇELİK S. Ö., The Treatment of Greywater from a Restaurant by Electrosynthesized Ferrate (VI) Ion, Desalination and Water Treatment, 2015.
Bilirkişi Raporu vb. SCI-Expanded
17. ÖZÇOBAN M. Ş., ÇETİNKAYA N. N., ÇELİK S. Ö., TÜRKOĞLU DEMİRKOL G., Vildan C., TÜFEKCİ N., Hydraulic conductivity and removal rate of compacted clays permeated with landfill leachate, Desalination and Water Treatment, vol. 51, pp. 6148-6157, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
18. ELNEKAVE M., ÇELİK S. Ö., TATLIER M., TÜFEKCİ N., Artificial neural network predictions of up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor performance in the treatment of citrus juice wastewater, Desalination and Water Treatment, vol. 21, pp. 49-56, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
19. TÜFEKCİ N., ÇELİK S. Ö., The Effects of Some Inorganic and Organic Species on Oxidation with Atmospheric Oxygen of Manganese in Natural Water, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol. 20, pp. 201-207, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
20. ÖNGEN A., DÖKMECİ A. H., ÇELİK S. Ö., ŞABUDAK T., KAYKIOĞLU G., DÖKMECİ İ., Copper and cadmium contents in ground and surface water in Corlu, Turkey, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 9, pp. 753-762, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
21. ŞABUDAK T., KAYKIOĞLU G., ÖNGEN A., DÖKMECİ A. H., ÇELİK S. Ö., DÖKMECİ İ., Determination of nickel and lead contents in soil and plant in Corlu, Turkey, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 9, pp. 557-565, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
22. ÖZÇOBAN M. Ş., TÜFEKCİ N., SERDAR T., ALVER ŞAHİN Ü., ÇELİK S. Ö., Leachate removal rate and the effect of leachate on the hydraulic conductivity of natural (undisturbed) clay, JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH, vol. 65, pp. 264-269, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DÖKMECİ A. H., ÇELİK S. Ö., KAYKIOĞLU G., ÖNGEN A., Tekirdağ’da Çorlu ilinde endüstriyel alanlardaki toprakta ağır metal kirliliğinin çevresel ve insan sağlığı açısından etkileri, Journal of Balikesir University Institute of Science and Technology, cilt 19, ss. 256-263, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN
2. ELCİK H., ÇELİK S. Ö., ÇAKMAKCI M., ÜNAL E., KAYA B., Farklı Özelliklere Sahip Polimerik Membranlarla Evsel Atıksuların Arıtılması, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt 5, ss. 104-116, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. Sahmurova A., Yildiz Tore G., Ongen A., Celik S. O., The Regional Level Of Microelements In The Food Materials, Environmental Earth Sciences, cilt 5, ss. 567-580, 2011.
Özgün Makale SSCI
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÇELİK S. Ö., KAYKIOĞLU G., BOYARMADDE GİDERİMİNDE ADSORPSİYON UYGULAMALARI, Yayın Yeri: Güven Plus Grup A.Ş., Editör: Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER,Prof. Dr. Fatma İlter TÜRKDOĞAN,Prof. Dr. Fatma Gülen İSKENDER,Prof. Dr. Neşe TÜFEKÇİ,Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ, 2018.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
2. ŞAHMUROVA A., YILDIZ TÖRE G., ÖNGEN A., ÇELİK S. Ö., Survival and Sustainability, Bölüm: The Regional Level of Microelements in the Food Materials, Yayın Yeri: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Editör: Hüseyin Gökçekus, Umut Türker, James W. LaMoreaux, 2011.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÇELİK S. Ö., AKYILDIZ A. ., İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ATIKLARIN KULLANIMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN ÖNEMİ, Yayın Yeri: Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, Editör: Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER, Prof. Dr. Fatma İlter TÜRKDOĞAN,Prof. Dr. Fatma Gülen İSKENDER, Prof. Dr. Neşe TÜFEKÇİ, Prof. Dr. Süleyman ÖVEZ, 2018.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÇELİK S. Ö., MUTLU SALMANLI Ö., TÜRKOĞLU DEMİRKOL G., ATIKTAN TÜRETİLMİŞ YAKIT ÜRETİMİNİN ÇİMENTO SEKTÖRÜNE VE ÇEVREYE ETKİLERİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KAYNAK GERİ KAZANIMI ULUSLARARASI KONGRESİ (15.11.2018-16.11.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. ÇAKAL S., BEKTAŞ E., TINMAZ KÖSE E., ÇELİK S. Ö., BİTKİSEL ATIKLARIN ENERJİ POTANSİYELİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KAYNAK GERİ KAZANIMI ULUSLARARASI KONGRESİ (15.11.2018-16.11.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
3. Bektaş E., Tınmaz Köse E., Çelik S. Ö., KENTSEL KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ VE SERA GAZI EMİSYONLARI, ÇEVRE MÜHENDISLIGI (15.11.2018-16.11.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
4. KAYKIOĞLU G., GÜNEŞ E., GÜNEŞ Y., ÇELİK S. Ö., COLOR AND COD REMOVAL FROM TREATED TEXTILE INDUSTRY EFFLUENTS WITHVARIOUS ADSORBENTS, 1st INTERNATIONALBLACK SEA CONGRESS ONENVIRONMENTAL SCIENCES (31.08.2016-03.09.2016).
Özet bildiri
5. HANEDAR A., GÜNEŞ E., KAYKIOĞLU G., ÇELİK S. Ö., CONCENTRATION OF OCPS IN SOIL LICHEN AND PINE NEEDLES IN MERIC ERGENE BASIN TURKEY, 1st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES (31.08.2016-03.09.2016).
Özet bildiri
6. TURKAN O., AYA S. A., ÇELİK S. Ö., TÜFEKCİ N., The Effects of Fulvic Acid and Iron Oxide on the Fe II and Mn II Removal bySubmerged Membrane System and Its Application of Least Squares Method, 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact onLife in the Mediterranean Region (26.09.2015-30.09.2015).
Poster Erişim Linki
7. HANEDAR A., GÜNEŞ E., KAYKIOĞLU G., ÇELİK S. Ö., CABİ E., Concentration of PAHs PCB and OCP in Soil Lichen and Pine Needles in Meric Ergene Basin Turkey, 2015 International Conference Of Clean Water, Air&Soil (28.08.2015-30.08.2015).
Özet bildiri
8. ÇELİK S. Ö., Humic Acid Adsorption With Iron Oxide, ICOEST 2014 (14.05.2014-17.05.2014).
Özet bildiri
9. HANEDAR A., GÜNEŞ E., ÇELİK S. Ö., KAYKIOĞLU G., CABİ E., Planning Of The Biomonitoring Study Of Persistent Organic Pollutant(Pops) In The Meriç-Ergen Basin, ICOEST 2014 (14.05.2014-17.05.2014).
Tam metin bildiri
10. ÇELİK S. Ö., GÜNEŞ E., KAYKIOĞLU G., KARAKAYA N., Synthesis And Environmental Application Of Iron Oxides, ICOEST 2013 (18.06.2013-21.06.2013).
Özet bildiri
11. Celik S. O., Hepsag Gunes E., Kaykioglu G., Karakaya N., Synthesis And Environmental Application Of Iron Oxides , The International Conference On Environmental Science And Technology (ICOEST) (18.06.2013-21.06.2013).
Poster
12. ÇELİK S. Ö., UYSAL F. F., Stabilization/Solidification Of Wastewater Treatmen tPlant Sludge Using Cement And FlyAsh, MESAEP 2011 (09.10.2011-12.10.2011).
Özet bildiri
13. DÖKMECİ A. H., ŞAHİN S., ÖNGEN A., ÇELİK S. Ö., KAYKIOĞLU G., ŞABUDAK T., DÖKMECİ İ., Application of Multivariate Analysis to Determine Regions of Comparable Importance with Regard to Heavy Metal Contamination in Groundwater, MESAEP 2011 (24.09.2011-27.09.2011).
Tam metin bildiri
14. YILDIZ TÖRE G., ÇELİK S. Ö., GÜVENÇ L., Assesment of Sludge Production Potential Arise From ChemicalTreatment of the Aluminum Anodising Effluent: Case Study, International Scientific Conference (09.09.2009-12.09.2009).
Tam metin bildiri
15. ŞAHMUROVA A., ÖNGEN A., ÇELİK S. Ö., Analysis Of MicroelementsInSoil, International Conference On Environment: SurvivalAndSustainability (19.02.2007-27.02.2007).
Tam metin bildiri
16. ÇELİK S. Ö., UYSAL F. F., Environmental Risk Management, Advanced Science And Technology For Biological Decontamination Of Sites Affected By Chemical And Radiological Nuclear Agents, Advanced Study Institue (NATO ASI (01.10.2005-10.10.2005).
Tam metin bildiri
17. TINMAZ KÖSE E., ÇELİK S. Ö., ORDU Ş., KAYKIOĞLU G., Environmental Assesment Of Unsanitary Landfills In Çorlu Town, 3rd International Conferance On Ecological Protection Of The Planet Earth (01.01.2005-02.01.2005).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÇELİK S. Ö., TÜFEKCİ N., MUTLU Ö., TÜRKOĞLU DEMİRKOL G., Farklı Yüzdelerde Kitosan Katkısı İle Düz-Plaka Membran Üretimi ve Karakterizasyonu,, Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi (20.05.2015-22.05.2015).
Özet bildiri
2. ORMANCI T., ÇELİK S. Ö., TÜFEKCİ N., İçme Suyunda Fulvik Asit Varlığında Fe(Iı) Ve Mn(Iı)´Nin Batık Membran Sistemiyle Giderilmesi, Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi (20.05.2015-22.05.2015).
Tam metin bildiri
3. TÜFEKCİ N., ÇELİK S. Ö., ORMANCI T., İçme Sularında Hümik Asit ve Fulvik Asit Varlığında Fe(II) ve Mn(II) Giderimi, Türkiye I.UlusalHümik Madde Kongresi (06.06.2012-09.06.2012).
Tam metin bildiri
4. ÇELİK S. Ö., TÜFEKCİ N., KOYUNCU İ., Batık Membran Sistemlerle İçme Suyu Arıtımına Demiroksitlerin Etkisi, MEMTEK 2011 (02.11.2011-03.11.2011).
Özet bildiri
5. ÇELİK S. Ö., KAYKIOĞLU G., TINMAZ KÖSE E., ORDU Ş., Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Çamurlarinin Bertaraf Alternatiflerinin Değerlendirilmesi, III. Ulusal Katı Atık Kongresi UKAK 2005 (01.01.2005-02.01.2005).
Tam metin bildiri
6. UYSAL F. F., TINMAZ KÖSE E., ÇELİK S. Ö., Kimya Sanayinde Lojistik ve Nakliye,, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi (05.07.2004-09.07.2004).
Tam metin bildiri
7. YILDIZ TÖRE G., TINMAZ KÖSE E., ÇELİK S. Ö., HANEDAR A., Çorlu ilçesi düzensiz katı atık depolama alanından oluşan sızıntı suyunun karakterizasyonu, Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu Sergisi (25.04.2004-27.04.2004).
8. ŞAHMUROVA A., ÇELİK S. Ö., ÖNGEN A., Yüksek Yapılı Bitkilerle Su Kalitesinin İyileştirilmesi Ve Su Kalitesinin Bitkiler Üzerine Etkisi”, , TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Ankara., V.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (01.10.2003-04.10.2003).
Tam metin bildiri
9. UYSAL F. F., TINMAZ KÖSE E., ÇELİK S. Ö., Eko-Endüstriyel Parklar”, III. GAP Ve Sanayi Kongresi, Makina Mühendisleri Odası, Diyarbakır., III. GAP Ve Sanayi Kongresi, Makina Mühendisleri Odası, Diyarbakır. (01.01.2003-02.01.2003).
Tam metin bildiri
10. UYSAL F. F., ÇELİK S. Ö., TINMAZ KÖSE E., Kobi’lerde Çevre Yönetim Sistemlerinin Uygulaması, Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV (01.01.2003-02.01.2003).
Tam metin bildiri
11. TINMAZ KÖSE E., ÇELİK S. Ö., DEMİR İ., UYSAL F. F., Trakya Bölgesi İçin Katı Atıkların Geri Kazanımının İncelenmesi, Ulusal Katı Atık Kongresi UKAK 2003 (01.01.2003-02.01.2003).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Environmental Technology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Desalination and Water Treatment, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. International Journal of Environmental Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
4. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
5. Journal of Engineering, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
6. Environmental Technology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
7. Desalination and Water Treatment, Hakemlik Sayısı:7.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
8. Desalination and Water Treatment, Hakemlik Sayısı:6.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
9. Desalination and Water Treatment, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
10. Desalination and Water Treatment, Hakemlik Sayısı:6.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. Hidrokarbon Sondaj Atık Çamurlarının Arıtımı, Geri Kazanımı ve İnşaat Sektöründe Tekrar Kullanımı, NKUBAP.06.GA.17.100, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.05.2017-19.12.2017.
2. Mikroalg Kültürünün Sürdürülebilir Enerji Üretimi ve Sera Gazı Mitigasyonunda Kullanımı, SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ, Araştırmacı, 01.06.2014-01.06.2015.
3. Evsel Atıksuların Kitosan Katkılı Farklı Polimerik Malzemelerden Üretilen Düz-Plaka Membranlarla Arıtılabilirliği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 05.02.2014-05.09.2017.
4. Geri Dönüşüm Tesisleri Atıksularının Karakterizasyonu ve Arıtma Alternatifleri, NKUBAP.00.17.AR.13.03, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 30.05.2013-17.02.2015.
5. Geri Dönüşüm Tesisleri Atıksularının Karakterizasyonu ve Arıtma Alternatifleri, NKUBAP.00.17.AR.13.03, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 28.02.2013-24.02.2015.
6. Meriç-Ergene Havzasında Toprak, Atmosferik Birikim ve Biyoindikatör Örneklerinde Kalıcı Organik Kirleticilerin Tespiti, Tübitak Proje No: 112Y070. 2013-2015, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2012-01.01.2016.
7. Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı Projesi, Trakya Üniversitesi&Çevre Bakanlığı, Araştırmacı, 1999-2001., ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı.
8. Fe(II) ve Mn(II)’nin Birlikte Giderimine DOM Etkisi ve Batık Membran Filtrelerle İleri Arıtımı, İstanbul Üniversitesi BAP, BAP, Yönetici.
9. Demir oksit ile Sulardan Doğal Organik Madde Giderimi NKUBAP.00.17.AR.12.03, BAP, Yönetici, Devam Ediyor.
10. İçme Suyu Arıtımında Doğal Organik Maddelerin Varlığında Fe(II) Ve Mn(II) Giderimi İçin Havalandırma -Batık Membran Sisteminin Uygulanması, Araştırmacı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırmalar Birimi (PROJEM İSTANBUL), 2010-2011., ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı.
11. Fırıncı Yıldız A., Celik S. O., Kaykıoglu G., Akyıldız A., Tekstil Endüstrisi Atıksularının Arıtımında Kırmızı Çamurun Koagülant Olarak Değerlendirilmesi Ve Elde Edilen Katı Ve Sıvı Atıkların Tekrar Kullanılabilirliği, Namık Kemal Üniversitesi BAP, BAP, Araştırmacı.
12. Çorlu Bölgesindeki Çevre Bileşenlerinde İz Element ve Ağır Metal İçeriğinin Grafit Fırınlı Atomik Adsorbsiyon Spektrofotometresi ile Belirlenmesi, Araştırmacı, Trakya Üniversitesi BAP, 2005-2008., BAP, Araştırmacı.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Doktora Sonrası Araştırma, Yer:Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 31.03.2014-31.03.2015.